...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅޯގަހުއިބިލީސް
ނ.
(1) މަދިރިއާ ވައްތަރު ނަމަވެސް އެ އަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު އެއްޗެއް.
މި އެންމެ ގިނައިން އުޅެނީ ފީވެ ހަލާކުވަމުންދާ ފަޅޯ ގަހުގެ ބުޑާއި ގަސްގަނޑު ފަދަ އެއްޗެހީގައެވެ.
މިއީ ދޮންކުލަ ނުވަތަ ފެހިކުލައަކަށްދާ ފިޔަލައިގެން އުދުހޭ އެއްޗެކެވެ.
(2) ފަޅޯގަހު މަދިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ