...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅޯގޮނޑި
ނ.
(1) ފަޅޯގަހުގެ މައިމުލުގެ ފަލަކޮށް ހުންނަބައި.
(2) (ހ) ފަޅޯ ގަހުގެ ގަސްގަނޑުގެ އެތެރޭގައި މަޑުކޮށް ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ