...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަކީރާ
ނ.
(1) އުނދުނުން އަލިފާން ނެގުމަށްޓަކައި ޓިނު ފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައި ދަނގަޑުން ދަނޑިއެއްލައިފައި ލަކުޑިން މުށްގަނޑެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ކޮނުމަށާއި ވެލިނެގުމަށް ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަކީރި . ގިންދުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ