...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަކީރު
ނ.
މީހަކަށް ދެރަގޮތެއް ވާހިނދު އެމީހަކާ ދޭތެރޭ ހިތުގައި އުފެދޭ ހަމްދަރުދީ އުފެދުމާއެކު އެމީހަކަށް އިޝާރަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެފަކީރު އަނބުރައި ގަނެގެން ވެއްޓުނީ ބިސްކޯދެއް ކައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުސްކުޅިތަކުރު . ފަކީރި . ފަކީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ