...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަކުރު
ނ.
ނުސާފުކަމާއި ހަޑިކަމާމެދު ހިތުގައި އުފެދޭ ނުރުހުން ނުވަތަ ހިތް ހަމަނުޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަމަ . ހިޔަމަހީވުން . ފަކުރުހީވުން . ފަކުރުގަތުން . ފާޙިޝްވުން . ގުނާކުރުން . ސިރުތަ . ސިފަކޮށްދިނުން . ސޫރަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ