...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަކުސަ
ނ.
(ބދ) ފަނިފަކުސަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްދޭވާނި . ރަތްގޮވި . ވައިސޫފި . މެހި . ފަނިފަޚްސަ . ފަނިގޮވުން . ފަކުސަ . ފާނު . ފުޅަނގި . ފެންފޯއްމެހި . ދޫނި . ތުންބިބީ . ގުނބޯ . ގެރެވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ