...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިހަމަކުރުން
މ.
(1) މީހުންނާއެކު ހިނގާއިރު ފައި އެއްވަރުކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
އަނެކަކާ އެއް ހަމައެއްގައި އުޅެވޭވަރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ