...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިހަމަކޮށްހިނގުން
މ.
(1) ދެމީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފައި އެއްވަރުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.
(2) މާޗު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ