...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިންޕުޅު
ނ.
ފަޔަށް އެންމެ މާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑިމަސްކާށި . ފައިންޕުޅުހިފުން . ފައިވާންފުޅު . ފައިވާންފުޅުދުށުން . ފެންބަޑި . ޒަމްޒަމްވަޅުކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ