...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިބަރު
ނ.
(1) އެއްޗެއްގައި ރޮދި ގޮތަށް ހުންނަ ފަށްތައް.
(2) ފައިބަރު ގުލާސް ތެރަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭޒާ . ކަރުދާސް . ފައިބަރު . ފައިބަރުގުލާސް . ތާނގީ . ލައިނަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ