...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިބަރުގުލާސް
ނ.
(1) ލޯންޗް ފަހަރާއި ބޮޑެތި ތާނގީ ފަދަ އެއްޗެހި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ފަދަ އެއްޗެއް.
(2) ފައިބަރު ގުލާސް ތެރަސް.
މިއީ ފައިބަރުން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަކެތި މަޑުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ