...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިބިމުޖެއްސުން
މ.
(1) އިހުގައި ވިހައިގެން އުޅޭމީހުން އެނދުން ބިންމައްޗަށް ބޭލުން.
މިކަން ކޮށް އުޅުނީ އިރުވަރު ބަލައި ފަންޑިތަވެސް ހަދައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ