...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިކަށި
ނ.
(1) ފަޅުފަޅުން ނިކުތުމަށާއި ވަނުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ނެރުގެ އެއްފަރާތުގެ ތޮށިގަނޑު.
މިސާލު:
ކަނޑިންމާ ފައިކަށި.
(2) ކަތުރާއި، ހަނޑަސް ފަދަ ތަކެތީގެ އެއްފަޅި.
(3) އައިނު ފަދަ ތަކެތީގެ ދުނިގަނޑުގެ ދެފަރާތުން ކަންފަތުގައި އެޅުވޭގޮތަށް ހުންނަ ދެބައިން އެއްބައި.
(4) ބައިސްކަލް ފަދަ ތަކެތީގެ ފުރޮޅު ހިފެހެއްޓުމަށް ދެބަޔަށް ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސް . ހިޔަމަރިނދަލި . ނަގިލިދަތްގަނޑު . ކަނދުރާ . ކަކުނި . ކަތުރު . ކޯނާ . ވީހަރު . ފަރުގާލު . ފައިކަށި . ގިނިފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ