...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިކުރި
ނ.
(1) ފައިގެ ތަންބާ ހަމަތަން.
(2) ފަޓުލޫނާއި ސޯޓު ފަދަ އެއްޗެހީގެ ތިރީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވާޅު . ރަނގަވާޅު . އޮނުގަނޑުއެޅުން . ފައިކުރިއެރުވުން . ފައިކުރިޔަށްބާރުލުން . ދެފައިކުރިޔަށްބާރުލައިފައި . ސަންޖާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ