...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިއުރަ
ނ.
އަންހެނުން ނަމާދު ކުރާއިރު ފަޔަށް ލައްވަން ގެންގުޅޭ އުރަ.
މިއީ ފޮތިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައިދޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ