...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިވައް
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ވަތް ވަތުގައި މަޑޫތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އެތެރެ ފަރާތުން ބަނޑުފިލައިގައި ލަކުޑިން އަޅާ އެއްޗެހި.
މިހުންނާނީ ބުޑުވަކަށް ވުރެކުރުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުވައް . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . މާފާ . ފައިވަކުއިލި . ފައިވައްއެޅުން . ފުފުން . ގެރިބޯވައްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ