...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިވިއްދުން
މ.
މަޖާޒު:
ކަމެއް ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ކަމެއް ވިޔަނުދިނުމަށް ދޫނުކޮށް ގަދަ އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުޑިފައިވިއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ