...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިމައްޗަށް ވެއްޓިގަތުން
"ފައިމައްޗަށްވެއްޓިގަތުން" މ.
މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި މާބޮޑަށް ނިކަމެތިވެ އާދޭސް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައިދޮށަށްވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ