...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިފަލަބަލި
ނ.
(1) މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެއް.
(2) މިބަލި އެންމެ ގިނައީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަ ތަންތާނގައެވެ.
މިބަލި ގިނައިން ޖެހެނީ ކަކުލު ހުޅުންތިރިއަށެވެ.
ބައެއް ފަހަރަށް ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށާއި އަންހެނުންގެ އުރަމައްޗަށާއި އަތަށް މިބަލި ޖެހެއެވެ.
މިބަލީގައި ނުރައްކާވަނީ ބޭރަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނި އެތެރެހަށީގައި ފަނީގެ އަސަރު ބޮޑުވީމައެެވެ.
މިއީ ގައިންގަޔަށް އަރާބައްޔެއްނޫނެވެ.
މިބަލި ޖެހޭ ގުނަވަގެއްގެ ނާރުތައް ބ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައިލޭރިޔާ . ދޯއްގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ