...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިދިގުމަކުނު
ނ.
ބަނޑު ދަށުގައި ފޮށިލައިގެން ވިހާ، ދިގު އަށްފައި ހުންނަ ސޫތްޕެއް.
މިއީ ވާ މަކުނަށް ވުރެ މާބޮޑެތި ވިހަގަދަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައު . މަކުނުތޮށި . މަކުއްޑާ . މަކުޑާ . ފެށިމަކުޑު . ދިގުފައިމަކުޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ