...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިދޮށުފުރޭތަ
ނ.
ބަޑިބޭސް އަޅައިގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ މައްޗަށް ނާރާ ހަވާގެ ބާވަތެއް.
މި ކަހަލަހަމާ ބޭނުންކޮށްއުޅޭނީ ހިތި ވިލޭރޭ ފަދަ ރޭރޭ ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.
މި ރޯކޮށްލުމުން ބިންމަތީގައި ގުދުގުދު ލައްވަމުން ދާ ދިޔުމުގައި ކުޅި ބަލަން ތިބޭ މީހުންގެ ފައިދޮށަށް ވަންނާތީ އެނަން ކިޔަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ