...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިދޮށް
ނ.
(1) ގެއެއް ފަދަ ތަނެއްގެ ފުރާޅު ހިފެހެއްޓުމަށް ފުރާޅުގެ ދަށުން އެއްކޮޅު ވަހުގައި ހަރުކޮށް އަނެއް ކޮޅު ފަތްފޮށި ވަކަރާއި ގުޅައިފައި ހުންނަ ވަކަރު.
(2) މީހާގެ ފައިގެ ކައިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަލަފިލާ . ބަނޑުވަސް . ކަންރުއް . ކަންދޮސް . އަރިވަކަރު . އަތަވާ . ވަސްކޮޅުހެދުން . މާރާ . ފަށިވަކަރު . ފައިދޮށްގަނޑު . ދުރޯ . ދޮންބެރި . ތައުވަކަރަ . ލަންކަނާ . ގެހެށި . ގެހެރި . ގެހެރިބޮނޑި . ގެމަހެދުން . ގެމެހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ