...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިދޮށްޖެހުން
މ.
ބޮޑު ފަތަފޮޅިއާއި ކުނާ، ހަވަރަށް ބައްސަވާއިރު، ހަވަރުގެ ބޭކަލުން ތިއްބެވުމަށް، ދެދޮރޯށި ދޭތެރޭ މުޑި ޖަހައި ރިޔާ ދަމައި ބިންމަތީ ކުނާ އަޅައި ތައްޔާރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ