...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިލާކޮޅު
ނ.
(1) އެނދު އަށި ފަދަ ތަންތާގައި އޮށޯވެ ތިބޭއިރު އާދަވެގެން، ފައި ބާއްވާކޮޅު.
(2) ފާލާ ކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުއަށިކޮޅުއެނދު . ފާލަންކެޑެ . ފާލާކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ