...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިލުކުރުން
މ.
ސިޓީއާއި މެސެޖްފަދަ ލިޔެ ކިޔުމުގެ ސާމާނު ނުވަތަ ނޫސް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންވުމުން ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަކަށް އަތުރައި، އެ އެއްޗަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފައިލުގައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ