...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިގައިތަޅާ
ނ.
ކުޅިވަރެއް.
މިއީ ދެބަޔަކަށް ބައިބަހައިގެން ވަކި ސަރަހައްދެއް ފާހަގަ ކޮށްގެން އެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
މި ކުޅިވަރު ކުޅޭއިރު ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިން އުކާ ބޯޅައިގައި ނުޖެހި އުޅެވޭތޯ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިން ބަލާނެއެވެ.
ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގައިގައި އުކާ ބޯޅައިން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޖެހުނު ކުޅުންތެރިޔާ ނުބައިވީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ