...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލިން ފަސްކޮނެލަ ކޮނެލާ ހުރުން
"ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލިން ފަސްކޮނެލަ ކޮނެލާ ހުރުން" (ގބ) މަޖާޒު:
ކަމަކާ ފިކުރު ބޮޑުވެ ހާސްވެފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލިން ފަސްކޮނެލަ ކޮނެލާ ހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ