...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިސާ
ނ.
(1) މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފައްދައިފައިވާ ފައިސާ ފޮއްޗާއި ނޫޓް.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއްގައި އެއްޗެހި ގަނެ ވިއްކުމުގައި އަގުކުރަން ބޭނުންކުރާ ސިއްކަނޫން އެތި.
މިސާލު:
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފައިސާ އަކަށް ބޭނުންކުރީ ކުދި ބޮއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކަނޑައިލުން . ހިއްކަށް ދިނުން . ހިއްސާދާރު . ހިސާބުކިތާބު . ހުންޑީ . ހުލިކުރުން . ނައިބުބޮލި . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަގުދު . ނާސި . ނީލަންބެހުން . ނޫޓު . ރަހުނު . ރަން . ރަންޑީ . ރައުސްމާލު . ރަސީދު . ރިހި . ރިހިދިނުން . ރިބާ . ރިޔާލަ . ރިޝްވަތު . ރުފިޔާ . ރޫމުރަން . ރޯލުކުރުން . ބަރަކާތް . ބަރުތީލަ . ބަރުތީލަކުރުން . ބަރުސޮރު . ބާޑަ . ބިރާގަން . ބިލު . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބެންކު . ބެންކުކުރުން . ބޮޑުބަނޑޭރި . ކަނދީޒަކާތް . ކަމިޝަން . ކަސްބީ . ކާވެނިރަން . ކީސާ . ކީސާކުރުން . ކުދިބޮލި . ކުލީބޯޓު . ކޮށިގަނޑު . ކޮއިން . އަމިއްލަބާލީހަށް ބަންޑާރަކަފަލެއްވުން . އަތްމަތިދަތި . އަތްމަތިދަތިވުން . އަތްދަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ