...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިސާވެރިން
ނ.
(1) މުއްސަނދިން.
(2) އެމީހުންގެ މިލްކުގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާހުރި މީހުން.
(3) "ފައިސާވެރިޔާ" މިބަހުގެ ގިނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސައްލިކާރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ