...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިޖެހުނުތާ ވެލިކޮޅުވެސް ގެންދިއުން
"ފައިޖެހުނުތާ ވެލިކޮޅުވެސް ގެންދިއުން" (މިސާލުބަހެއް) މީހަކު ތަނެއްގައި އުޅެފައިދާ އިރު އެތަނެއްގައި ގެންދެވެން ހުރިހުރިހާ އެއްޗެއް ހިފައިގެން ދިއުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައިޖެހުނުތާ ވެލިކޮޅުވެސް ގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ