...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްކާ
ނއ.
(1) މޮޅު.
(2) ފުރިހަމަ.
(3) ރަނގަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީކާފަރުން . ރަތްދަނބު . ބަނގަލާ . ޅަކަން . ކައްޗާ . ވަނދު . ވަރުއެރުން . މުއިއެރުން . މޭވާ . ފައު . ފައްކާކުރުން . ފާ . ފާކުރުން . ފާކެޔޮ . ފާޑި . ފާޑިވުން . ފެޅުން . ދިގުފަޅޯ . ދޮން . ދޮންކުރުން . ތާޒާ . ތާޒާކަން . ތުނޑުފަށްއެޅުން . ގިރުން . ގިތި . ގެރި . ގެރިވުން . ގޮށްކެޔޮ . ސަންފާކެޔޮ . ސަންޕާކެޔޮ . ސުވާސާކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ