...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްކާވުން
މ.
(1) މޭވާފަދަ އެއްޗެހި ދޮންވެ ފުރިހަމަވުން.
(1) މުލިއްސާއި އޮށާޅަ ދޮސްއަރައި ފެޅެން ކައިރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރުއެރުން . މުއިއެރުން . ފާޑިވުން . ގެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ