...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްތަރު
ނ.
(1) ދެއެއްޗެއް ގުޅުވުމަށްޓަކައި އެކަތި އަނެކައްޗަށް އަރުވާފުށު އެރުވުން.
(2) މަޖާޒު:
އެއްޙާލަތުން އަނެއް ޙާލަތަށް، އެއްދައުރުން އަނެއް ދައުރަށް ބަދަލުވެގެންދާ ދަނޑިވަޅު.
(3) (ޏ) ވެވަށް ފައިބާން ހުންނަ ހަރުފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހިމުންވުން . ބިލެތްމައު . ބޯށި . ކައްވާދު . ކައްވާދުކެނޑުން . އަށްބޮނޑިން ހަތަރުބޮނޑިޖެހުން . ފައްތަރުހެލުން . ފައްތަރުލައި ބިލެތްކެފުން . ފައްތަރޮ . ތިން ފައްތަރުލައި ބިލެތްކެފުން . ގޮށިދީދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ