...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްތިރާ
ނ.
(ސ.) މީހުނަށް ނޭގޭ ގޮތަށް ދޭ އެއްޗެހި.
މިސާލު:
އެތެރެއަށް އެއްޗެއްލައިފައި ނުވަތަ އަޅައިފައި ޖަހައިފައި އޮންނަ ގޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ