...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްތިޔާ
ނ.
(1) ބޮޑު ދޯންޏަށް އަރަން އޮންނަ ކުޑަދޯނި، ނުވަތަ ބޮއްކުރާ ނުވަތަ ކަނދުފަތި.
(2) އޮޑިދޯނި ފަހަރު އެޅުމަށް ފަޅުތެރޭ ގައި ނުވަތަ ބޭރުމަތީގައި ދެކޮޅު ހަރުކޮށްފައި އޮންނަވާ.
(3) އަންނައުނު މޫދުގައި އަޅާން ދަމާފައި އޮންނަވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ