...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްތު
ނ.
(ނ.) މަސްދޯނި ފަހަރުގެ ކަފިވައްގަނޑުން ފެށިގެން ކޮޅުފަސްކޮޅާއި ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީރާންސި . ފަތްތިފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ