...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްޓަރު
ނ.
އުނަގަނޑުގައި ނުވަތަ ކަރުގައި އަޅަން، ރަންރިހި ފަދަ މަޢުދަނީ އެއްޗަކުން ފަށް ގަތައިގެން ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާދުކުރުން . ހަތްމުދި . ހުވަރޮދި . ރަންބައި . ބަނޑުބައިން . ބައިން . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . އަލަމަލުކަރަށްގެތުން . އަގީދު . އުނަގަނޑުފައްޓަރު . އޮގަރުފޮދު . ވޮށުކެވެލި ފައްޓަރު . މަޑިކަރުވޮށި . ފައްޓަރަބައި . ފައްޓަރުފަށް . ފައްޓަރުފޮތި . ފައްޓަރުގެތުން . ފައްޓަރޮބައި . ފާހި . ފާހިލުން . ފުލުފޮތި . ފޯރުބަންދަރުހިލަ . ދެބާސްކީލިފައްޓަރު . ތިރި . ގިލޭ ފައްޓަރު . ގޮށްފައްޓަރަ . ގޮށްފައްޓަރު . ގޮށް ފައްޓަރެ . ގޮށް ފައްޓަރޮ . ގޮއްފައްޓަރޮ . ގޮއް ޕައްޓަރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ