...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްޓާ
ނ.
(1) ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން ތާކިހާ ފަދައެއްޗެހީގައި އަޅާފަށެއް.
(2) ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން ބާސްކީލިން އަޅާ ފުޅާ ފޮތިފަށެއް.
(3) ދޮރުފަދަ ތަންތާނގައި ބަންދު ކުރުމަށް، ކައްޗަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ބަންދު.
(4) ފެށުން މިބަހުގެ އަމުރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސަލަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ