...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްޓާއެޅުން
މ.
(1) ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން ތާކިހާ ފަދަ އެއްޗެހީގައި ފަށެއް އެޅުން.
(2) ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން ބާސްކީލިން ފުޅާ ފޮތިފަށެއް އެޅުން.
(3) ދޮރު ފަދަ ތަންތާނގައި ބަންދުކުރުމަށް، ކައްޗަށް ބަންދެއް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ