...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަމި
ނ.
(1) (ޏ،ސ) ކުރާކަންތައް ތަކުގައި ހެދޭ ގޯސް.
(2) ނަނާއި ވާފަދަ ތަކެތި އެކަތި އަނެކައްޗާއި އޮޅިފައިވާ އޮޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ