...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަދަ
އ.
(1) ކަހަލަ.
(2) ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަނކާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނު . ހަނުލުން . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަރަމަލި . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރިންމަ . ހަރު . ހަރުކުރުން . ހަރޮމަލި . ހަޅަނގު . ހަކަ . ހަކި . ހައްކަޅޮވުން . ހަވާދު . ހަވާދުކުރުން . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތާ . ހަތިކޮޅު . ހަތޭލިކަށި . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްތެލި . ހަލާހަރު . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހަސްނެތުން . ހަސްނެތް . ހަސްފަސް . ހަސްފަސްނެތުން . ހަސްފަސްނެތް . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހިނދިވަޅު . ހިނގުން . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިރިކޯލަ . ހިރިއްދަ . ހިރިގައު . ހިރިޔާމާލަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ