...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަދައަކުންކުރެ ފަދައެއްނެތުން
"ފަދައަކުންކުރެ ފަދައެއްނެތުން" މ.
މަޖާޒު:
ތިމާގެ އަތުގައި ޚަރަދުކުރާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަދައަކުންކުރެ ފަދައެއްނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ