...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަދަމް
ނ.
ހިސާބު ޢަދަދު ކަނާތުން ވާތަށް ގުނާއިރު ސޯޅަވަނަ އަކުރުގެ ގެވަޅަށް ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިންކު . ޕަދަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ