...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަށްއެރުން
މ.
(1) ލިސްޓެއްގައި ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީއެއްގައި ނަން ލިޔެވުން.
(2) ޅެން ކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ޒިކުރު ކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއަށް، އާދައެއް ދީގެން ވަނުން.
މއިީ އިހުގައި ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ރަސްމީ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ