...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަރާސީ
ނއ.
ހިނގުމުގައި އާދައިގައި ހިނގާ ހިނގުމަށްވުރެ ދެއްކުންތެރިކަމާއި ގޮތްގަނޑު ބޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތަރާސީހިނގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ