...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަފޮޅި
ނ.
(1) ހަނޑޫފުށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފުށަކުން ފަތުގައި ޖަހައިގެން، ރޮށްޓަށްވުރެ ބޯކޮށް، ކުޅިކޮށް ނުވަތަ ފޮނިކޮށް ނުވަތަ ފެންރަހަދޭގޮތަށް ފިހާ ކާއެއްޗެއް.
(2) މަޖާޒު:
އަންހެނުންގެ ކުރިމަތި ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްތަލަބަތް . ހުނިހަކުރު . ހުނިހަކުރުފަތަފޮޅި . ހުނިހަކުރުފޫކުއްތު . ހުނިހަކެރެފަތެހޮޅި . ހުނިފޮޅި . ހެދިކާއެއްޗެހި . ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ރިހަފަތަފޮޅި . ރިހާކުރުފަތަފޮޅި . ރެހިފަތަފޮޅި . ބަނޑުބެއްދި . ބުޅަލުދޫ . ބޮޑުފަތަފޮޅިބެހުން . ބޮޑުފަތަފޮޅިކުނާ . ބޮޑެވައްޓޭބޮޑި . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ވަކަހަންޑަވާޅި . މަތިއަންދާފިހުން . ފައިދޮށްޖެހުން . ފަތަފޮޅިދަށުލީ ފަތްގަނޑު . ފަތަފޮޅިޖެހުން . ފޮނިރޮށިކަނޑާއެތި . ފޮނިބިސްފަތަފޮޅި . ލޮނުބިސްފަތަފޮޅި . ގަރަބިސްފަތަފޮޅި . ގަރަފަތަފޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ