...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަފޮޅިދަށުލީ ފަތްގަނޑު
"ފަތަފޮޅިދަށުލީ ފަތްގަނޑު" މަޖާޒު:
ބޭނުން ކޮށްފައި ކެނޑުނީމާ އެއްލައިލާ އެއްޗިއްސާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އޭނާގެ ގާތުގައި މިހާރު އަނަރެންނަކީ ފަތަފޮޅި ދަށުލީ ފަތްގަނޑަކަށްވެސް ނުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތަފޮޅިދަށުލީ ފަތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ