...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަޙަ
ނ.
(1) ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި މުސްލިމުންނާ ދެމެދު ކުރެވޭ ދީނީ ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުން ހޯދާމޮޅު.
(2) ނަޞްރު.
(3) މަޖާޒު:
ކާމިޔާބު.
(4) މޮޅު.
(5) ކަމަކުން ހޯދާކުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާމިޔާބީ . ކާމިޔާބު . ކާމިޔާބުވުން . ފަހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ