...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަޙަ ހޯދުން
މ.
(1) ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި މުސްލިމުންނާ ދެމެދު ކުރެވޭ ދީނީ ހަގުރާމައިގައި މުސްލިމުން މޮޅު ހޯދުން.
(2) ނަޞްރު ހޯދުން.
(3) މަޖާޒު:
ކާމިޔާބު ހޯދުން.
(4) މޮޅު ހޯދުން.
(5) ކުރި ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ