...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަޙަކުރުން
މ.
(1) ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި މުސްލިމުންނާ ދެމެދު ކުރެވޭ ދީނީ ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުން ކާމިޔާބު ހޯދުން.
(2) ނަޞްރުހޯދުން.
(3) މަޖާޒު:
ކާމިޔާބު ކުރުން.
(4) މޮޅުހޯދުން.
(5) ކަމަކުން ކުރިހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ